Images of Splenic Marginal Zone Lymphoma

Splenic Marginal Zone Lymphoma, # 32145 from the study set of T. N. Frederickson

Histology Images
32145, Marginal Zone Lymphoma, Spleen 40x Marginal Zone Lymphoma, Spleen 40x
32145, Marginal Zone Lymphoma, Spleen 100x Marginal Zone Lymphoma, Spleen 100x
32145, Marginal Zone Lymphoma, Spleen 400x Marginal Zone Lymphoma, Spleen 400x